• Home  / 
  • Bác sĩ YHCT Phạm Thị Trang

Bác sĩ YHCT Phạm Thị Trang

Họ và tên : Phạm Thị Trang

Giới tính : Nữ

Sinh năm : 06-03-1994

Quê quán : Giao Thủy – Nam Định

Bác sĩ YHCT Phạm Thị Trang tốt nghiệp loại Khá  bằng bác sĩ y học cổ truyền năm 2018 , hiện tại là tác giả và người chịu trách nhiệm về nội dung trên web tribenhphoi.vn